Κατασκευές Δικτύων Σωληνώσεων

Ανοξείδωτων, χαλύβδινων, πολυεστερικών grp, πλαστικών ppr, pph, pe

Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή και συγκόλληση σωληνώσεων από την έναρξη της λειτουργίας της. Κύριο έργο της είναι η συγκόλληση αγωγών υψηλής πιέσεως και ιδιαίτερων υλικών. Χαρακτηριστικό μας είναι ότι οι τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα  σε έργα σωληνογραμμών καυσίμων, αερίου και οξέων.

ΈΡΓΑ
ΈΡΓΑ

Άλλες εργασίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο